Poetsj: Een vernieuwend concept voor preventieve mondzorg voor kinderen

Poetsj is een vernieuwend concept voor preventieve mondzorg voor kinderen. Het Amersfoortse initiatief opereert op het raakvlak van medische zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Door basischoolleerlingen beter te leren poetsen vermijden zij gebitsproblemen en bespaart de samenleving honderden miljoenen.

De combinatie van regelmatige persoonlijke aandacht voor het kind en slimme technologie voor de ouders resulteert in een extreem hoge participatiegraad van ouders, met name uit achterstandsgroepen waar onderwijs en hulpverlening traditioneel weinig contact mee hebben. Na een langlopend  wetenschappelijk getoetst pilotproject, staat Poetsj aan de vooravond van de landelijke uitrol.