Nieuws

Warmtebedrijf Amersfoort

Warmtebedrijf Amersfoort beschikt al over een biomassacentrale in Amersfoort. Snoeiafval wordt in de winter verbrand en de warmte wordt gebruikt om panden te verwarmen. Rond De Nieuwe Stad in Amersfoort worden veel panden al verwarmd dankzij deze biomassa. Én binnenkort start de bouw van een 2e biowarmte-installatie in Amersfoort. Deze kan ongeveer 7.000 huishoudens en bedrijven van duurzame warmte voorzien.

Larderel Energy

Geothermie is aardwarmte. Onze aarde is van nature heel erg warm. Daar merken we eigenlijk helemaal niets van. De warmte die in de aarde voorkomt, kunnen wij in het dagelijks leven goed gebruiken. Met geothermie halen we deze warmte uit de aarde. De warmte kan je gebruiken om elektriciteit te maken. Deze warmte en elektriciteit kunnen we gelijk gebruiken, en kunnen we daarnaast in de zomer omzetten naar koeling. Ofwel, de aarde levert ons drie energievormen die wij op aarde nodig hebben!